ZAMÓWIENIE OPW- 1/2023

Zadanie finansowane z dotacji celowej na zakup ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego płatne ze środków Ministra Obrony Narodowej na podstawie umowy nr 194_OPW/J/3300096507/859

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023

na zakup i dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakup i dostawę wyposażenia specjalistycznego („pakietu szkoleniowego OPW”) dla  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie w roku szkolnym 2023/2024

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 -WYMAGANIA TECHNICZNE UBIÓR UCZNIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYMAGANIA TECHNICZNE KURTKA

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYMAGANIA TECHNICZNE WYPOSAŻENIE

ZAŁĄCZNIK NR 6 - KLAUZALA RODO

ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY