Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli odwiedzasz tą stronę to oznacza, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy. Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności serwisu. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników strony.

Administrator

Administratorem jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.ks.Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie, ul.Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada, zwany dalej:  „Administratorem”. W razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres, telefonując pod numer: (23) 654 10 11 lub pisząc na e-mail: sekretariat@zszilowo.edu.pl .Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zszilowo.edu.pl

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie www zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Nasza szkoła zbiera tylko niezbędne dane. W niektórych sytuacjach podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Szkołę wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe przechowywane są na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem informatycznym jak i fizycznym. Stosujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Twoich danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników.

Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www dane osobowe użytkowników, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym podmiotom, nie zamierza też przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Twoje uprawnienia

Szanowny Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami wskazanymi w artykułach 15-21 RODO, kontaktując się z nami.

Link do RODO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Zbierane informacje

Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu.
Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
1) informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
2) informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
– informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
– pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
1) administrowania serwerami i serwisem,
2) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
3) zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celach w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji – http://wszystkoociasteczkach.pl. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookies i zarządzanie nimi w wybranych programach.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych.

Jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą. Zależy nam byś czuł się bezpiecznie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie, ul.Leśna 10a, 13-200 Działdowo.

W razie jakichkolwiek pytań, możesz też uzyskać informacje telefonując pod numer:  (23) 654 10 11 lub pisząc na e-mail: sekretariat@zszilowo.edu.pl lub iod@zszilowo.edu.pl 

MONITORING SZKOLNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Jacek Markiewicz tel: 23 654 10 11 email: jacek.markiewicz@zsilowo.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie możliwy jest pod numerem telefonu: 23 654 10 11 lub adresem email: iod@zszilowo.edu.pl
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.