Matura 2020

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020: https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em   Komunikat dla absolwentów, którzy wynik egzaminu maturalnego z części ustnej zobowiązani są przedstawić w

Czytaj dalej