Pracownia Mechaniczna CNC

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Obrabiarki wyposażone w układ sterowania numerycznego CNC, wykonują zautomatyzowany program pracy, który obejmuje sterowanie wszystkimi ruchami zespołów roboczych, parametrami obróbki oraz właściwymi dla danej obrabiarki czynnościami pomocniczymi. Wzrastająca wydajność obrabiarek sterowanych numerycznie i zmienność systemów produkcyjnych stawiają specjalistom wysokie wymagania. Systemy CAD/CAM wspomagają proces produkcyjny umożliwiając osiągnięcie wysokiej jakości, skrócenie czasu wytwarzania oraz umożliwiają kompleksowy przebieg produkcji. Systemy te ułatwiają i łączą w całość procesy wytwarzania: konstruowanie i programowanie CNC.

Wyposażenie techniczne pracowni to obrabiarka sterowane numerycznie ze sterowaniem firmy SIEMENS. Zastosowany sterownik jest jednym z najbardziej znanych w Polsce systemów sterowania obrabiarek skrawających. Integralną częścią pracowni jest siedem stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy komputery PC wraz z  pakietem programowym SinuTrain symulującym działanie sterowania numerycznego z rodziny SINUMERIK. Oprogramowanie to dokładnie odwzorowuje środowisko obsługi, tj. interfejs operatora HMI, jakie zainstalowane jest w rzeczywistym sterowaniu NC. Daje ono możliwość zrealizowania specjalistycznego, gwarantującego wysoki stopień skuteczności, szkolenia, od poziomu podstawowego aż do zaawansowanych technologii.

W tej pracowni odbywają się zajęcia z programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w kwalifikacji M.19

Podczas zajęć kształcą się uczniowie w następujących zawodach:

  – operator obrabiarek skrawających,

  – technik mechanik operator maszyn sterowanych numerycznie,

Podczas zajęć w pracowni CNC uczniowie uczą się:

  – opracowanie dokumentacji elektronicznej na stanowiskach komputerowych w programach typu CAD (Solid Edge, AutoCad),

  – opracowanie programu wykonawczego na obrabiarki sterowane numerycznie CNC w programach typu CAM (EdgeCAM, SinuTrain),

  – przeprowadzania symulacji wykonania detalu w programach typu CAM (EdgeCAM, SinuTrain)

  – obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

  – wymiany narzędzi,

  – ustalanie punktu „ZERO” obrabianego przedmiotu,

  – wykonywanie pomiarów,

  – dokonywanie niezbędnych korekt w programie wykonawczym,

  – uruchomienie pełnego programu wykonawczego po korektach.

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażona jest w:

  – tokarkę sterowane numerycznie,

  – stanowiska komputerowe CAD/CAM z oprogramowaniem Solid Edge, EdgeCAM, SinuTrain

  – narzędzia do obróbki typowe dla danej obrabiarki,

  – narzędzia pomiarowe.