Pracownia Mechaniczna OS

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych

Pracownia obróbki skrawaniem jest to pracownia w której odbywają się zajęcia z przedmiotów mechanicznych a w szczególności podstawy konstrukcji maszyn, maszynoznawstwo, obróbka na konwencjonalnych obrabiarkach, itp.

Uczniowie  w  pracowni  obróbki mechanicznej  zdobywają wiadomości i kształcą umiejętności w zakresie:

 • organizowania stanowiska pracy operatora obsługującego obrabiarkę skrawającą;
 • sprawdzania wymiarów uzyskiwanych podczas wykonywanych operacji;
 • określania wymiarów oraz błędu kształtu obrabianego przedmiotu, posługując się odpowiednimi narzędziami;
 • dobrania rodzaju obróbki   i  parametrów skrawania  w  zależności   od  sposobu   przygotowania i twardości półfabrykatu;
 • toczenia, wytaczania,  wiercenia, szlifowania w zakresie podstawowych operacji;
 • rozróżniania i dobierania narzędzi do wykonywanych operacji obróbki skrawaniem;
 • dobrania parametrów skrawania;
 • dobrania wyposażenia tokarek,  w zależności od rodzaju  wykonywanych prac i rodzaju produkcji;
 • uzbrojenia i ustawienia obrabiarki skrawającej;
 • obsłużenia tokarki, wiertarki;
 • wypozycjonowania układu narzędzi – z dokładnością dostępną na danej obrabiarce;
 • zamocowania i ustawienia narzędzi; ustalenia i zamocowania przedmiotów obrabianych w uchwytach obróbkowych.