Projekty językowe w ZSTiO

Projekty językowe w ZSTiO

Metoda projektów

Metoda projektów. Strata czasu czy bodziec do działania?

Metoda projektów jak podaje Wikipedia należy do metod nauczania, która polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

Projekty dydaktyczne możemy podzielić na dwa rodzaje:

 • projekt badawczy – mający na celu rozwój wiedzy i umiejętności,
 • projekt działania lokalnego – akcja w środowisku lokalnym.

W metodzie projektów niezwykle istotne są dwa elementy: przygotowanie materiału nauczania oraz praca z uczniem. Należy pamiętać, że projekt jest przedsięwzięciem długofalowym, które trwa przez dłuższy czas: od jednego do kilku tygodni, a nawet miesięcy. Pierwszy etap to ustalenie celów i tematu. Temat powinien wynikać z podstawy programowej,  potrzeb i możliwości uczniów. Przed ustaleniem tematu należy  wziąć pod uwagę, czy dane zagadnienie jest interesujące dla uczniów i czy na pewno da im możliwość samodzielnej, kreatywnej pracy.

Wśród wielu metodyków istnieje przekonanie, że metoda projektów jest niezwykle efektywna w nauczaniu języków obcych. Postanowiłam to sprawdzić i zapoznać Państwa z efektem swoich własnych doświadczeń i analiz.

W roku szkolnym 2021/22 po raz pierwszy przystąpiliśmy do realizacji projektu edukacyjnego z języków obcych pod tytułem: ,,Języki obce oknem na świat’’. Na początku ustaliliśmy cele ogólne i szczegółowe projektu, temat oraz treści i zagadnienia, jakie uczniowie powinni poznać.  Następnie podpisaliśmy z chętnymi uczniami kontrakt. Projekt trwał od października do kwietnia, w maju 2022 roku uczniowie przedstawili efekty swojej kilkumiesięcznej pracy. Uczniowie zaprezentowali tydzień z życia szkoły w formie plakatów, prezentacji  bądź vlogów.

Rok później w 2022/23 realizowaliśmy projekt pod hasłem: ,,Ciekawe miejsca w Anglii i Niemczech. Podróże kształcą’’. Uczniowie pracowali na tych samych zasadach i wytycznych.

W czerwcu 2023 r. zaprezentowali ciekawe miejsca, które chcieliby zobaczyć i zwiedzić. Niektórzy z nich wykonali tradycyjne plakaty, jednak znakomita większość uczniów wykonała prezentacje multimedialne bądź vlogi.

Cykl projektów zakończył rok szkolny 2023/24. W tym rok szkolnym uczniowie realizowali projekt pod tytułem: ,,Let’s watch a movie! W świecie filmów i kina’’. Projekt trwał od października do kwietnia, w tym czasie uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, relacje,  vlogi o swoich ulubionych produkcjach filmowych. Głównym celem projektów było motywowanie uczniów do samorozwoju, rozwijanie ich autonomii oraz umiejętności językowych. W trakcie realizacji projektów uczniowie korzystali z różnorodnych metod dydaktycznych, w tym aktywizujących oraz wykorzystywali TIK.

Po każdym projekcie przeprowadziłam wśród uczniów krótką ankietę składającą się z 5 pytań:

 1. Czy wziąłbyś/wzięłabyś ponownie udział w podobnym projekcie?
 2. Co Ci się podobało? a) ciekawe zajęcia i tematyka c) nie narzucanie sposobu wykonania zadania b) życzliwa, ,,luźna’’ atmosfera d) okulary VR e) inne
 3. Co Twoim zdaniem wymaga poprawy?
 4. Czy rozwinąłeś/łaś swój zasób wiedzy, poziom słownictwa?
 5. Jaki temat projektu w kolejnym roku chciałbyś/chciałabyś realizować?

 

Wyniki ankiet/Podsumowanie wyników

W ankiecie brało udział 56 uczniów klas I-IV.

96% uczniów, biorących udział w projektach powiedziało, że ponownie wzięliby udział w takim przedsięwzięciu.

Na pytanie drugie, co najbardziej podobało się im w projektach, najczęściej odpowiadali, że:

 • ciekawe zajęcia i tematyka (71% ankietowanych)
 • życzliwa, ,,luźna’’ atmosfera ( 68% ankietowanych)
 • nie narzucanie sposobu wykonania pracy, zadania (64% ankietowanych)
 • okulary VR (30% ankietowanych).

Pytanie numer 3 miało ukazać słabsze strony projektu (pytanie otwarte), tu uczniowie wskazywali

 • bycie w parze, grupie ze słabszą językowo osobą
 • spędzenie dużo czasu nad wykonaniem zadania projektowego
 • częste dopytywanie nauczyciela o wskazówki, w jaki sposób poprawnie wykonać zadanie.

Na pytanie numer 4, znakomita większość uczniów stwierdziła, że poszerzyła swój zakres słownictwa, ponieważ w sposób twierdzący odpowiedziało 85% ankietowanych.

Pytanie numer 5 stanowiło dla nas źródło inspiracji i pomysłów na kolejną tematykę projektów. Najczęściej pojawiające się tematy projektów to:

 • podróżowanie, ciekawe miejsca
 • kultura innych krajów
 • święta w innych krajach
 • życie i hobby nastolatków w Anglii, Ameryce
 • teatr, przedstawienia
 • filmy, muzyka
 • kuchnia

Podsumowanie

Metoda projektów wspiera odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów w uczniów, pomaga im rozwijać umiejętności społeczne oraz sprzyja rozwoju  autonomii. Jednak metoda ta ma również pewne ograniczenia takie jak, czasochłonność wykonania zadania, niezrozumienie polecenia, częste dopytywanie, nierówny podział obowiązków. Podsumowując jeśli chcemy osiągnąć sukces, należy dużo wcześniej zaplanować wszystkie etapy projektu oraz dobrać tematykę do zainteresowań swoich uczniów.