RPWM.02.04.01-28-0121/16

Celem projektu jest dopasowanie kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających w roku szkolnym 2017/18 wpisującego się w inteligentną specjalizację woj.w-m – Drewno i meblarstwo. Projekt realizuje zadanie Doposażenie oraz Doskonalenie nauczycieli oraz realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014-2020.

Wartość projektu 432 149,94 zł, w tym wkład UE: 367 327,45 zł