Technik Mechanik

OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY!!!!!

Współczesne maszyny i urządzenia ze wszystkich dziedzin gospodarki składają się z tysięcy metalowych części wykonanych z pomocą obrabiarek. Rynek pracy potrzebuje coraz więcej specjalistów- obróbki skrawaniem. Są dobrze opłacani. W tej branży rozróżnia się poziomy umiejętności. Im kto ma większe doświadczenie i wiedzę jest bardziej ceniony. Pracodawcy poszukują osoby do pracy na obrabiarkach konwencjonalnych (są nadal cenione), jak i sterowanych numerycznie. Poszukują tzw. OPERATORÓW obsługujących maszyny cnc podczas produkcji (ładuje gotowy program do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje przyrządy z materiałem i wyjmuje gotowe produkty, sprawdza wymiary, kalibruje maszynę). Poszukiwani są również wiele lepiej opłacani PROGRAMIŚCI- OPERATORZY OBRABIAREK, którzy potrafią sprawnie i samodzielnie programować obrabiarki cnc i znają więcej niż jeden system sterowania obrabiarkami cnc.

W Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie oferujemy naukę zawodu TECHNIK MECHANIK - OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE w technikum oraz zawodu  OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH w Szkole Branżowej I stopnia.

CZEGO UCZYMY? Typowy proces skomputeryzowanego wytwarzania przedmiotu składa się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i właściwego wykonania (CNC). Zarówno w technikum jak i w szkole branżowej uczymy wszystkich umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych w każdej z tych faz. Uczymy technologii obróbki metali, obsługi różnego rodzaju obrabiarek (frezarki i tokarki, centrów obróbczych) konwencjonalnych i sterowanych cyfrowo, a ponadto programowania maszyn cnc. Uczeń poznaje budowę obrabiarek, zasady ich użytkowania i remontów. Technologie obróbki materiałów stali twardej miękkiej, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych różnią się. Dlatego niezbędna jest też wiedza o samych materiałach i ich właściwościach. W tym fachu niezbędna jest precyzja, dlatego należy poznać sposoby precyzyjnych pomiarów fizycznych z użyciem różnych przyrządów pomiarowych. Uczeń musi także opanować umiejętność odczytywania i tworzenia rysunków technicznych konwencjonalnych i tworzonych komputerowo. Uczniowie uczą się także różnych technik obróbki metali. Poznają także różne narzędzia właściwe dla obróbki określonego materiału na różnych maszynach.

Serdecznie zapraszamy !!!

Technik mechanik oprócz kwalifikacji typowych dla operatora obrabiarek opanuje dodatkowo wiedzę o organizacji i nadzorowaniu procesów produkcji maszyn i urządzeń. Jest zatem dobrym kandydatem na stanowisko związane z kierowaniem działem produkcyjnym, jest też przygotowany teoretycznie do prowadzenia biznesu w branży mechanicznej. Technik mechanik może także pracować w dziale utrzymania ruchu zakładu produkcyjnego. Wówczas planuje i wykonuje z pracownikami konserwacje i remonty maszyn i urządzeń. Ponadto uczeń w technikum realizuje przez cztery lata program przedmiotów ogólnokształcących. Po ukończeniu tej szkoły ma zatem wykształcenie średnie ponadgimnazjalne i prawo przystąpienia do egzaminów maturalnych. Po ich zdaniu może studiować na uczelniach wyższych. Oczywiście technik mechanik ma zdecydowanie większe szanse pomyślnie studiować na politechnice niż absolwent liceum ogólnokształcącego.

Zawód technik mechanik w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie