Terminarz rekrutacji do internatu

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

do Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2020/2021

L.p. Rodzaj czynności Terminy; w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Składanie wniosków przez rodziców kandydatów do internatu w ZSTiO Iłowie-Osadzie. 11 maja 2020r. (poniedziałek) -23 czerwca 2020r. do godziny 15.00 (wtorek)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do internatu 6 lipca 2020r. (poniedziałek) -10 lipca 2020r. (piatek)
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów i uczniów zakwalifikowanych na pobyt w internacie. 13 lipca 2020r.(poniedziałek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów i uczniów przyjętych do internatu. 21 lipca 2020r. do (wtorek)