Terminarz rekrutacji do internatu

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

do Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2021/2022

L.p. Rodzaj czynności Terminy; w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Składanie wniosków przez rodziców kandydatów do internatu w ZSTiO Iłowie-Osadzie. 17 maja 2021r. (poniedziałek) 21 czerwca 2021r. do godziny 15.00 (piątek)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do internatu 5 lipca 2021r. (poniedziałek)    9 lipca 2021r. (piątek)
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów i uczniów zakwalifikowanych na pobyt w internacie. 22 lipca 2021r.(czwartek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów i uczniów przyjętych do internatu. 02 sierpień 2021r. do (poniedziałek)