Terminarz rekrutacji do internatu

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

do Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2023/2024

L.p. Rodzaj czynności Terminy; w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu
w ZSTiO Iłowie-Osadzie.
od 22 maja 2023 r. (poniedziałek)
do 21 czerwca 2023 r. (środa)
do godziny 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do internatu do 13 lipca 2023 r. (czwartek)
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na pobyt w internacie. 14 lipca 2023 r. (piątek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do internatu. 21 lipca 2023 r. (piątek)
do godz. 12:00