OGŁOSZENIE

Konkurs szkolny na projekt prezentacji „EKOCZYNNI”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń lub zespołu ZSTiO w Iłowie-Osadzie
 2. Konkurs trwa od 20 lutego 2021r do 20 marca 2021roku,
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie pomysłu na przygotowanie prezentacji do konkursu „EKOCZYNNI”
 4. Materiał nadesłany na konkurs (wyłącznie w postaci elektronicznej) NIE MA być prezentacją konkursową lecz: projektem slajdu, pomysłem na zakomponowanie prezentacji, pomysłem na sposób zaprezentowania promowania ochrony środowiska.
 5. Prace należy nadsyłać (KONIECZNIE!) w jednym e-mailu. Adres, na który należy nadsyłać prace: sebastian.baranski@zstio-ilowo.edu.pl
 6. Zwycięzcę konkursu ustali jury złożone z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i specjalistów
 7. Zwycięski pomysł zostanie wykorzystany do stworzenia konkursowej prezentacji naszej szkoły,
 8. Szczegółowych informacji udziela Pan Sebastian Barański
 9. Będą nagrody, także w postaci ocen!

Czekamy na prace!

OGŁOSZENIE

DRODZY UCZNIOWIE

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w Czerwonej strefie od najbliższego poniedziałku – przechodzimy na zdalne nauczanie (z wyjątkiem zajęć praktycznych).

W związku z zaistniałymi okolicznościami informuję, że od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) obowiązuję aktualny plan lekcji.

Przypominam, że narzędziami do nauki zdalnej są:

 1. pakiet Office 365, w tym aplikacja Teams
 2. dziennik elektroniczny – https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatdzialdowski/

 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na pojawienie się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” od dnia 16 marca 2020 r. prosimy interesantów ZSTiO w Iłowie-Osadzie o kontakt wyłącznie w formie:

1.  pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2.  telefonicznej – 23 654 10 11
3.  elektronicznej (m im. e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl

Więcej informacji pod numerem tel. 23 654 10 11

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie
ul. Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada
tel/fax /23/654 1011,
e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl
Dyrektor szkoły: mgr Jacek Markiewicz

1 Barański Sebastian sebastian.baranski@zstio-ilowo.edu.pl
2 Chybiński Jarosław jaroslaw.chybinski@zstio-ilowo.edu.pl
3 Dębska Marzena marzena.debska@zstio-ilowo.edu.pl
4 Długokięcka Sylwia sylwia.dlugokiecka@zstio-ilowo.edu.pl
5 Drygulska Joanna joanna.drygulska@zstio-ilowo.edu.pl
6 Figurski Łukasz lukasz.figurski@zstio-ilowo.edu.pl
7 Jarzynka Mariola mariola.jarzynka@zstio-ilowo.edu.pl
8 Konicz Hanna hanna.konicz@zstio-ilowo.edu.pl
9 Kowalska Jolanta jolanta.kowalska@zstio-ilowo.edu.pl
10 Lampkowski Andrzej andrzej.lampkowski@zstio-ilowo.edu.pl
11 Markiewicz Anna anna.markiewicz@zstio-ilowo.edu.pl
12 Markiewicz Jacek jacek.markiewicz@zstio-ilowo.edu.pl
13 Matusiak Maciej maciej.matusiak@zstio-ilowo.edu.pl
14 Matyjasik Janusz janusz.matyjasik@zstio-ilowo.edu.pl
15 Milaniuk Joanna joanna.milaniuk@zstio-ilowo.edu.pl
16 Podowski Sławomir slawomir.podowski@zstio-ilowo.edu.pl
17 Rogowska Ewelina ewelina.rogowska@zstio-ilowo.edu.pl
18 Tomala Justyna justyna.tomala@zstio-ilowo.edu.pl
19 Truszczyński Kazimierz kazimier.truszczynski@zstio-ilowo.edu.pl
20 Wiśniewski Michał michal.wisniewski@zstio-ilowo.edu.pl
21 Zawadzka Barbara barbara.zawadzka@zstio-ilowo.edu.pl

FORMULARZ  KONTAKTOWY