Konsultacje nauczycieli

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że uruchomiono konsultacje dla rodziców/uczniów.

Nauczycieli będą dostępni drogą elektroniczną – trzy razy w tygodniu w godz. 17.00-17.45. (poniedziałek, środa, piątek).

Adresy e-mail dostępne w zakładce: Szkoła – Zdalne naucznie – Adresy nauczycieli lub przez dziennik elektroniczny naszej szkoły.

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W naszej szkole od 25.03.2020 r. zostają wprowadzone szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ważne informacje dotyczące nauczania zdalnego

 1. Wszystkie informacje przekazywane będą do nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz uczniów w Wiadomościach /UONET+/ oraz mailingowo.
 2. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku we wszystkich klasach będzie obowiązywał plan lekcji przed dniem zawieszenia zajęć tj.12.03.2020r.Plan lekcji w poszczególnych klasach może ulec zmianie w systemie tygodniowym.
 3. Wychowawcy klas zobowiązani będą do sprawdzenia udziału uczniów w zajęciach pracy zdalnej. Ewentualny jej brak – wychowawca będzie odnotowywał w Uwagach.
 4. Wymagany będzie stały kontakt wychowawców klas z rodzicami uczniów.
 5. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie obligatoryjnie stosuje się dziennik elektroniczny UONET+ do pracy zdalnej z uczniami.
  1. za pomocą platformy nauczyciele: udostępniają w Wiadomościach temat i treść lekcji,
  2. zapisują temat lekcji w dzienniku elektronicznym z dopiskiem – „praca zdalna”
  3. w Pracy domowej zadają ćwiczenia do samodzielnej realizacji.
  4. dodatkowe materiały udostępniają za pomocą dysku wirtualnego OneDrive:
   1. pliki w pdf,
   2. krótkie filmy
 • prezentacje multimedialne.
 1. Nauczyciele w pracy zdalnej z uczniami mogą wykorzystywać komunikatory internetowe:
  1. Facebook Messenger
  2. Skype
 2. Mogą zakładać konta dla zespołów klasowych na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl /zalecanej przez MEN/ i innych.
 3. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą także wykorzystywać materiały ze stron internetowych Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
 4. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im .ks. Edmunda Domańskiego
w Iłowie-Osadzie

 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na pojawienie się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” od dnia 16 marca 2020 r. prosimy interesantów ZSTiO w Iłowie-Osadzie o kontakt wyłącznie w formie:

1.  pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2.  telefonicznej – 23 654 10 11
3.  elektronicznej (m im. e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl

Więcej informacji pod numerem tel. 23 654 10 11

OGŁOSZENIE NADZWYCZAJNE

U W A G A !!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie
w dniach od 12 marca do 25 marca 2020 roku.

Komunikat MEN dotyczący zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

 

OGŁOSZENIE

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej

Zachęcamy do ich odwiedzania:

 

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie
ul. Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada
tel/fax /23/654 1011,
e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl
Dyrektor szkoły: mgr Jacek Markiewicz

FORMULARZ  KONTAKTOWY