OGŁOSZENIE

DRODZY UCZNIOWIE

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w Czerwonej strefie od najbliższego poniedziałku – przechodzimy na zdalne nauczanie (z wyjątkiem zajęć praktycznych).

W związku z zaistniałymi okolicznościami informuję, że od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) obowiązuję aktualny plan lekcji.

Przypominam, że narzędziami do nauki zdalnej są:

  1. pakiet Office 365, w tym aplikacja Teams
  2. dziennik elektroniczny – https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatdzialdowski/

 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na pojawienie się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” od dnia 16 marca 2020 r. prosimy interesantów ZSTiO w Iłowie-Osadzie o kontakt wyłącznie w formie:

1.  pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2.  telefonicznej – 23 654 10 11
3.  elektronicznej (m im. e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl

Więcej informacji pod numerem tel. 23 654 10 11

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie
ul. Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada
tel/fax /23/654 1011,
e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl
Dyrektor szkoły: mgr Jacek Markiewicz

FORMULARZ  KONTAKTOWY