EKS ścieżka edukacyjna

„Pokażmy to inaczej”

Z końcem grudnia 2020r. został zatwierdzony do realizacji projekt z Europejskiego Korpusu Solidarności “POKAŻMY TO INACZEJ”

ZAŁOŻENIA:

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży, poprzez działania ekologiczne. Zakres projektu i jego tematyka jest związana z zainteresowaniami grupy inicjatywnej (m.in. Patrolu ekologicznego).

Projekt jest działaniem polegającym na stworzeniu ścieżki edukacyjnej na terenie naszej szkoły. Ma umożliwić, pobudzić, wzmocnić oraz poszerzyć wiedzę z zakresu walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. Działania skierowane są dla społeczności szkolnej jak i lokalnej.

Kierując się myślą „Przyroda i edukacja w zasięgu ręki”, postanowiliśmy zapoczątkować działania mające na celu pokazanie piękna osobom, które mają utrudniony dostęp do natury i jej tajników.

Z uwagi na panującą sytuację związaną z COVID-19 głównym komunikatorem będą portale społecznościowe.

Projekt zgodnie z założeniami rozpoczyna się 01.02.2021r.

Projekt obejmuje, m.in. budowę ścieżki przyrodniczo – leśnej, która ma na celu edukację ekologiczną i środowiskową.

Wyznaczona na terenie naszej szkoły trasa, barwne tablice z interesującymi informacjami, plenerowe gry logiczne oraz mała architektura na trasie ścieżki dydaktycznej będą dawały możliwość odbycia fascynujących lekcji oraz miłego spędzenia czasu wśród zieleni. Na terenie ścieżki będą zamontowane tablice. Informacje zawarte na tablicach pomogą poszerzyć wiadomości o przyrodzie i pracy leśnika w różnych porach roku. Urządzenia edukacyjne, tablice, gry terenowe, które umożliwią poznawanie poszczególnych gatunków drzew, ssaków, ptaków życia owadów, ich zwyczaje, w czasie których budzą się, żyją, zasypiają.

Głównym celem Patrolu ekologicznego – „miłośników przyrody” będzie pokazanie swoich własnych obserwacji środowiska leśnego, niezwykłego bogactwa, w które wyposażyła nas natura.

Grupa miłośników przyrody będzie elementem łączącym pokolenia poprzez zabawę, edukację ekologiczną i środowiskową społeczności szkolnej, lokalnej oraz osób z ograniczonym dostępem do tajników natury.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia miejsc, na którym powstanie ścieżka edukacyjna.