RPWM.02.04.01-28-0095/16

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowniczych 20 uczniów ZSZ w Iłowo-Osadzie poprzez realizowane w ramach projektu szkolenia i staże u pracodawców w okresie do września 2018. Realizacja projektu opiera się o  współpracy z pracodawcami. W ramach projektu realizowany jest kurs Pilarz-drwal, praca z leśną mapą numeryczną na poziomie nadleśnictwa z wykorzystaniem QGIS, kurs mLas inżynier na system Android, Prawo jazdy kat.B, kurs CISCO,) oraz pakiet szkoleń miękkich, interpersonalnych.  Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców. Realizacja projektu  przekłada się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u lokalnych Pracodawców. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014-2020.