Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2021/2022

L.p. Rodzaj czynności Terminy                                  w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 17 maja 2021r. (poniedziałek) -21 czerwca 2021r. do godziny 15.00 (poniedziałek)
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 25 czerwca 2021r. (piątek) -14 lipca 2021r. do godziny 15.00 (piątek)
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021r. (czwartek)
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie 23 lipca 2021r. (piątek)- do 30 lipca 2021r. do godziny 15.00 (piątek)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły 2 sierpnia 2021r. do godziny 14.00 (środa)