Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2023/2024

L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. od 22 maja 2023 r. (poniedziałek)

do 21 czerwca 2023 r (środa)
do godziny 15:00

od 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)

do 3 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 (czwartek)
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w publicznej szkole ponadpodstawowej od 22 maja 2023 r. (poniedziałek)

do 31 maja 2023 r (środa)
do godziny 15:00

od 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)

do 28 lipca 2023 r. do godz. 15:00 (piątek)
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
I termin: od 1 czerwca 2023 r. (czwartek)
do 13 czerwca 2023 r. (wtorek)

II termin: do 16 czerwca 2023 r. (piątek)
od 31 lipca 2023 r. (poniedziałek)

do 2 sierpnia 2023 r. (środa)
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 12 lipca 2023 r. (środa)
do godziny 12:00
 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 14 lipca 2023 r. (piątek) 11 sierpnia 2023 r. (piątek)
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie od 23 czerwca 2023 r. (piątek)

 

do 20 lipca 2023 r. (czwartek)
do godziny 15:00

do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 (czwartek)
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły 21 lipca 2023 r. (piątek)
do godziny 12:00
18 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 (piątek)