Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół gimnazjalnych

oraz absolwentów szkół podstawowych 

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2019/2020

 

L.p. Rodzaj czynności Terminy                                  w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy                                 w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 6 maja 2019r. (poniedziałek) – 

14 czerwca 2019r. (piątek)

17 lipca 2019r. (środa) – 

6 sierpnia 2019r.

(wtorek)

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie                  o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 21 czerwca 2019r. (piątek) – 

25 czerwca 2019r. (wtorek)

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt.1)
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 1 lipca 2019r. 

(poniedziałek)

do 20 sierpnia 2019r. (wtorek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   i kandydatów niezakwalifikowanych. do 2 lipca 2019r. (wtorek) do 21 sierpnia 2019r. (środa)
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej. do 10 lipca 2019r. (środa) do 28 sierpnia 2019r. (środa)
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 11 lipca 2019r. 

(czwartek)

29 sierpnia 2019r. 

(czwartek)

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 12 lipca 2019r. (piątek) – do godz. 12.00 do 30 sierpnia 2019r. (piątek) – do g