Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2020/2021

L.p. Rodzaj czynności Terminy                                  w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy                                 w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 11 maja 2020r. (poniedziałek) -23 czerwca 2020r. do godziny 15.00 (wtorek) 22 lipca 2020r. (środa) –27 lipca 2020r. do godziny 15.00 (poniedziałek)
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 26 czerwca 2020r. (piątek) -30 czerwca 2020r. do godziny 15.00 (wtorek) Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt.1)
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 10 lipca 2020r.(piątek) do 14 sierpnia 2020r. (piątek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   i kandydatów niezakwalifikowanych. do 13 lipca 2020r. (poniedziałek) do 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek)
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. 13 lipca 2020r. (poniedziałek) – 20 lipca 2020r. (poniedziałek) 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) – 21 sierpnia 2020r. do godziny 15.00 (piątek)
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 21 lipca 2020r.  o godziny 14.00 (wtorek) 24 sierpnia 2020r.  do godziny 14.00(poniedziałek)
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 21 lipca 2020r.  o godziny 15.00 (wtorek) 24 sierpnia 2020r.  do godziny 15.00(poniedziałek)