Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2020/2021

L.p. Rodzaj czynności Terminy                                  w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 15 czerwca 2020r. (poniedziałek) -10 lipca 2020r. do godziny 15.00 (piątek)
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020r. (piątek) -10 lipca 2020r. do godziny 15.00 (piątek)
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmianach przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje. od 31 lipca 2020r. (piątek) -4 sierpnia 2020r. do godziny 15.00 (wtorek)

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 11 sierpnia 2020r.(wtorek)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 sierpnia 2020r. (środa)
6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 15 czerwca 2020r. (poniedziałek) – do 14 sierpnia 2020r. (piątek)
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. od 13 sierpnia 2020r. (czwartek)- do 18 sierpnia 2020r. do godziny 15.00 (wtorek)
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020r. do godziny 14.00 (środa)
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 19 sierpnia 2020r.  (środa)
10. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 20 sierpnia 2020r. (czwartek)