Kontakt

3. Kontakt

Internat  przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie, 13-240 Iłowo – Osada, ul. Leśna10a

tel./fax/ (23)6541011

e-mail: zszlowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl

Kierownik Internatu

Kazimierz Truszczyński       – 603 640 549, kazimier.truszczynski@zszilowo.edu.pl

Wychowawcy

Anna Markiewicz                  – 609 083 786, anna.markiewicz@zszilowo.edu.pl

Joanna Drygulska                                             joanna.drygulska@zszilowo.edu.pl

Barbara Bartkowska             – 668 010 577, barbara.bartkowska@zszilowo.edu.pl