RPWM.02.04.01-28-0096/16

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 20 uczniów z kierunku technik informatyk i technik leśnik z ZSZ w Iłowo-Osadzie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów i szkoleń oraz odbycia staży  zawodowych u pracodawców  do  września 2017. Projekt ukierunkowany jest na współpracę  pracodawcami oraz realizację takich kursów jak: CISCO, PRACA Z LEŚNĄ MAPĄ NUMERYCZNĄ NA POZIOMIE NADLEŚNICTWA Z WYKORZYSTANIEM QGIS, Kurs mLas INŻYNIER NA SYSTEM ANDROID, Prawo jazdy Kat B. oraz zdobycie  miękkich umiejętności pracowniczych. Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014-2020.