Zawodowcy z Iłowa – dzień czwarty

Dziś przedstawiamy kolejny z kierunków, który oferuje Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, czyli Technik Mechanik operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Finał programu #ZawodowcyZIłowa już jutro!

W ramach projektu pt: Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających, Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie otrzymał środki finansowe z Unii Europejskiej w kwocie 432 149,94 zł. na wyposażenie pracowni w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji podstawy programowej. Powstała pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia tokarek konwencjonalnych  oraz pracownia rysunku technicznego – CAD.