„Tydzień Zawodowców” – Technik Mechanik

‼️ TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW ‼️📣 🛠️TECHNIK MECHANIK 👨‍🔧 🧰Technik mechanik oprócz kwalifikacji typowych dla operatora obrabiarek opanuje dodatkowo wiedzę o organizacji i nadzorowaniu procesów produkcji maszyn i urządzeń. Jest zatem dobrym kandydatem na stanowisko związane z kierowaniem działem produkcyjnym, jest też przygotowany teoretycznie do prowadzenia biznesu w branży mechanicznej. Technik mechanik może także pracować w dziale utrzymania ruchu zakładu produkcyjnego. Wówczas planuje i wykonuje z pracownikami konserwacje i remonty maszyn i urządzeń.