Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 29 maja w ZSZ w Iłowie-Osadzie odbyły się wybory do SU. Przedstawiamy skład SU na rok szkolny 2019/2020: Przewodnicząca SU: Izabella Rynkowska, Zastępca przewodniczącej SU: Mateusz Wiśniewski, Sekretarz SU: Paulina Meredyk. Opiekunem SU została p. Karolina Kaczorowska. Gratulujemy!