Tradycyjny Sad

Podczas rozmowy na jednej z katechez, doszliśmy do wniosku, że naszej okolicy brakuje drzew owocowych. Postanowiliśmy więc stworzyć Zespół Rajska Młodzież. Chcieliśmy poznać różne odmiany drzew owocowych. Nasza radość i zainteresowania chcemy przekazać innym ludziom. Ksiądz Łukasz Figurski opowiedział nam o akcji i stworzyliśmy zespół. Postanowiliśmy zacząć od naszej najbliższej okolicy. Pogłębiać wiedze i przy okazji dobrze się bawić dlatego postanowiliśmy wziąć udział w projekcie „Tradycyjny Sad”.

Skład i podział ról.

1. Ks. Łukasz Figurski- opiekun, poprowadzenie lekcji o restytucji starych odmian drzew owocowych.
2. Piotr Antczak- fotograf, autor kreatywnych pomysłów, zdobywanie wiedzy na temat zabiegów agrotechnicznych.
3. Dominik Orłowski- szef zespołu, zarządza Fb, rozkłada plan zadań, współpraca z mediami, pogłębianie wiedzy na temat ochrony biologicznej.
4. Igor Muziński- zajmuje się poszukiwaniem posadzonych już drzew oraz ich pochodzeniem, odpowiedzialny za współpracę z okolicznymi sadownikami.
5. Kacper Rosłon- zajmuje się przechowywaniem sadzonek i nasion drzew, odpowiedzialny za odnalezienie miejsca i założenie mini sady, poprowadzi spotkanie z rodzicami na temat projektu „Od laika do eko sadownika”.
6. Michał Lubaszewski- zajmuje się przechowywaniem sadzonek i nasion drzew, przygotowanie kosztorysu, przygotowanie materiałów reklamowych plakatów i ulotek, odpowiedzialny za zbieranie informacji o starych odmianach drzew owocowych i umieszczenie ich na mapie pomologicznej.
7. Sebastian Olzacki- zajmuje się przechowywaniem sprzętu potrzebnego do sadzenia drzew, zdobywanie i przekazywanie wiedzy o tradycyjnych i starych odmian jabłoni oraz metodach sadzeniach.
8. Joanna Fijał- zajmuje się promocją, informacjami, prezentacjami na apel dla uczniów, umieszczeniem informacji na temat projektu na stronie internetowej szkoły. Prowadzenie księgi sadu.

Logo które wymyślił nasz kolega Sebastian Olzacki przedstawia drzewo Rajskie na zielonym rajskim tle. Drzewo – jabłoń rodzi piękne, zdrowe i smaczne owoce. Które mają oznaczać każdą osobę należącą do naszej grupy i otwartość na innych. Rajska Młodzież ma kojarzyć sie z tym co wydarzyło się w Biblijnym Raju, że dzięki pracy można wiele osiągnąć. O pomocy w odróżnianiu dobra od zła. O tym, że stare drzewa przekazują młodym pokoleniom bardzo cenną mądrość. Dolny napis mówi o naszej przynależności skąd pochodzimy, do jakiej szkoły uczęszczamy.