Edmundek 2019

Dnia 21 maja 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie świętowano Dzień Patrona Szkoły Ks. Edmunda Domańskiego z ceremonią wręczenia statuetki „Edmundka 2019”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. kanonik Jan Pezara proboszcz parafii p.w. Najświętszej Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie- Osadzie, Wicestarosta Działdowski pan Marian Brandt, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego pan Grzegorz Kaszubski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły pan Jaromir Skrzypecki, inżynier nadzoru Nadleśnictwa Dwukoły pan Zbigniew Lemański oraz pracownicy Nadleśnictwa Dwukoły. W pierwszej części uroczystości przybliżono życiorys ks. Edmunda Domańskiego, który w 1945 roku założył w Iłowie Gimnazjum Mechaniczno- Kolejowe. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Jacek Markiewicz. Poinformował, iż w bieżącym roku szkolnym Kapituła wyróżniła i przyznała „Edmundka 2019” Nadleśnictwu Dwukoły. Wręczenie statuetki i certyfikatu dokonano na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły pana Jaromira Skrzypeckiego. Uroczystość stała się okazją do przekazania podziękowań za 30- letnią współpracę Nadleśnictwa Dwukoły z Zespołem Szkół Zawodowych. Wspólnie realizowano wiele przedsięwzięć na wielu płaszczyznach z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowania świadomości ekologicznej. Trzykrotnie wspólnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskim konkursie: „Czysty las”. Celem działań była poprawa czystości polskich lasów, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz edukacja ekologiczna. W 2010 roku zorganizowaliśmy wernisaż pt: „Las w sztuce”, podczas uroczystości zwracano uwagę na piękno otaczającej nas przyrody. Każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata, wspólnie przyłączamy się do akcji ochrony miejscowego środowiska naturalnego oraz od kilku lat wspieramy akcje sadzenia lasu . Szkolny Zespół Sygnalistów Myśliwskich współpracuje z Nadleśnictwem Dwukoły wzbogacając uroczystości w oprawę muzyczną. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie gry na instrumentach myśliwskich, dzięki czemu mają możliwość kultywowania tradycji , zwyczajów i obyczajów polskiego myślistwa. Dzięki pomocy Nadleśnictwa utworzona w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie Izba Przyrodniczo-Leśna jest bogata w ekspozycje, trofea łowieckie oraz okazy zwierząt. Straż Leśna podczas spotkań z uczniami technikum leśnego poruszała kwestie prawne z jakimi spotyka i posługuje się na co dzień strażnik leśny. Wspólnie zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Leśne skarby”’. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Noc sów”, zaangażowaliśmy się w ochronę czynną płazów oraz akcję zbioru nasion dębu szypułkowego. Nadleśnictwo Dwukoły aktywnie wspiera naszą szkołę w przygotowaniu uroczystości Świętego Huberta- Patrona Myśliwych i Leśników. Instruktorzy ścinki drzew pomogli zdobyć uprawnienia drwala uczniom technikum leśnego, którzy nabyli umiejętności pracą pilarką spalinową. Pomiędzy szkołą a Nadleśnictwem Dwukoły zostało zawarte porozumienie w sprawie utworzenia Patrolu Ekologicznego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły pan Jaromir Skrzypecki oraz inżynier nadzoru pan Zbigniew Lemański byli obecni na konferencji z udziałem pracodawców na temat: „Właściwy wybór drogą do sukcesu”. W dalszej części uroczystości członkowie Szklonego Klubu Wabiarzy Jeleni przedstawili sztukę wabienia jeleni. Po części oficjalnej zaproszono gości do zwiedzenia Izby Pamięci w której znaczące miejsce zajmuje ks. Edmund Domański. Społeczność szkolna z niecierpliwością oczekują następnego święta Patrona Szkoły. Emocje związane z przygotowaniem i przeżyciem tej uroczystości są niepowtarzalne i zachęcaj do zgłębiania tej tradycji.