OPW

Od września 2023 proponujemy  uczniom klas pierwszych w kierunkach:

technik leśnik;

technik informatyk;

technik mechanik,’

Dodatkowe zajęcia w ramach Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW).

Poprzez oddział przygotowania wojskowego – należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Warunkiem przyjęcia do klasy jest test sprawności fizycznej. O terminie przeprowadzenia testu sprawności fizycznej powiadomimy w późniejszym terminie.

Program szkolenia obejmuje:

1) szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne;

2) obóz szkoleniowy w klasie V technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia praktyczne.

 

Korzyści dla Ciebie

 1. Uczniowie, którzy rozpoczną edukację w klasie wojskowej OPW będą mogli też liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto odbędzie taką służbę i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy.
 2. Preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej (część uczniów z programu jest już żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej – WOT).
 3. Przyjęcie na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych).
 4. Możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM.
 5. Stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

 

W Oddziale Przygotowania Wojskowego wyposażenie i umundurowanie każdego ucznia jest bezpłatne.

Ubiór obejmuje:

 1. bluzę w kolorze jednolitym;
 2. spodnie w kolorze jednolitym;
 3. koszulkę T-shirt w kolorze jednolitym;
 4. beret w kolorze granatowym typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB;
 5. zestaw oznak regulaminowych do ubioru;
 6. bluzę ocieplaną wykonaną z materiału typu polar w kolorze;
 7. plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera;
 8. rękawice zimowe w kolorze czarnym;
 9. czapkę zimową w kolorze czarnym.

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego w technikum są prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

 1. zajęcia teoretyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania;
 2. zajęcia praktyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.

Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w technikum wynosi:

 1. w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
 2. w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;
 3. w klasie III – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
 4. w klasie IV – 60 godzin zajęć, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych;
 5. w klasie V – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zstio-ilowo.edu.pl lub tel. 23 6541011.