Opis Internatu

 • Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie jest placówką oświatową przeznaczoną dla uczniów mieszkających w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony.
 • Internat został oddany do użytkowania 02 września 2019r. Mieszkańcy internatu mają do dyspozycji pokoje dwu-, trzy- i cztero-osobowe.
 • Baza lokalowa pozwala na pobyt 40 uczniów. Pokoje rozmieszczone są na jednym piętrze. Wszystkie wyposażone zostały w nowe meble: biurka, szafy, łóżka, lampki, firany.
 • Do dyspozycji wychowanków są również toalety oraz pokój socjalny.
 • Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń lub rodzic w sekretariacie szkoły lub do Dyrektora Szkoły.
 • Internat jest placówka koedukacyjną i prowadzi działalność przez cały rok szkolny.
 •  Rytm życia w internacie określony jest wewnętrznym regulaminem. Kameralna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia, pomoc w nauce oraz wspólne przedsięwzięcia młodzieży to doskonała okazja do nabycia samodzielności i kompetencji potrzebnych w dorosłym życiu.
 • Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo – wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
 • Nad bezpieczeństwem i rozwojem młodzieży czuwa wykwalifikowana kadra.
 • Wychowawcy sprawują całodobową opiekę
 • W okresie roku szkolnego internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej nauce, pracy i prawidłowemu rozwojowi.
 • Internat jest czynny zgodnie z organizacją pracy szkoły (od niedzieli od godz. 16:30 do piątku godz.15:00)
 • W godzinach od 7:40 do 14:30 młodzież przebywa w szkole na zajęciach edukacyjnych.

Internat