HUBERTUS 2016

Dnia 3 listopada  2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie odbył się Pierwszy Powiatowy Hubertus 2016. Uroczystość przebiegała  pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Działdowskiego pana Mariana Janickiego. Współorganizatorami święta  myśliwych i leśników byli: Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie- Osadzie ksiądz kanonik Jan Pezara, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły pan Jaromir Skrzypecki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark pan Jacek Folborski.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście.: Wicestarosta Powiatu Działdowskiego pan Marian Brandt , Naczelnik Wydziału Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu pani Marlena Perzyńska, ksiądz kanonik Jan Pezara, Wójt Gminy  Iłowo- Osada pan Sebastian Cichocki, Radny Powiatu Działdowskiego pan Roman Gąsiorowski, Nadleśniczy pan Jaromir Skrzypecki,, Nadleśniczy pan Jacek Folborski, Zarządy i członkowie Kół Łowieckich: Dzik, Echo, Lis, Łoś, Świt, Szarak, Uroczysko, Nemrod, Jeleń, pracownicy i leśnicy Nadleśnictwa Dwukoły i Nadleśnictwa Lidzbark, lokalne media, rada pedagogiczna oraz społeczność uczniowska.

Obchody rozpoczęto Mszą św.  koncelebrowaną przez Proboszcza księdza kanonika Jana Pezarę oraz księdza Łukasza Figurskiego. Homilię wygłosił ksiądz kanonik,  w której przybliżył życiorys Świętego Huberta patrona myśliwych i leśników.

Dalsza część uroczystości przebiegała w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie. Uroczystość rozpoczął Szkolny Zespół Sygnalistów w składzie: Klaudia Chabowska, Marcin Klach, Szymon Peć  i Łukasz Miłoszowski , którzy zagrali sygnał myśliwski „Powitanie”.

Wszystkich gości w powitał  dyrektor szkoły pan Jacek Markiewicz. Wyraził radość i wdzięczność tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli w  uroczystości święta myśliwych i leśników. Podkreślił , ze dzisiejsze wydarzenie ma szczególne znaczenie w życiu szkolnej społeczności. Jesteśmy po raz pierwszy gospodarzem Hubertusa święta myśliwych, leśników i jeźdźców- rozpoczął dyrektor szkoły.  Do Polski kult świetego Huberta i tradycje polowań hubertowskich przywieźli królowie sascy. Stała się ta tradycja na tyle popularna, że i wieszcz Adam Mickiewicz nie mógł pominąć tego faktu w „Panu Tadeuszu”. Profesor Jan Szyszko w trakcie ogólnopolskiego Hubertusa w Węgorzewie w swoim przemówieniu podkreślił, że „Działalność myśliwych nie polega na organizowaniu polowań, ale przede wszystkim na prowadzeniu zrównoważonej działalności przyrodniczej”. Zaznaczył także, że „Łowiectwo jest pasją, która jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, ale także w dobrze pojmowanej ekologii. Zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, zadaniem myśliwych jest utrzymanie równowagi wśród zwierząt, aby żadne z nich nie wyginęło”- mówił dyrektor szkoły pan Jacek Markiewicz. Na zakończenie dodał: Z myślą o promowaniu łowiectwa oraz kultywowaniu kultury i starych, dobrych tradycji myśliwskich, mam nadzieję , że uroczyste spotkania hubertowskie na stałe wpisują się nie tylko w listopadowy myśliwski kalendarz, ale także tradycje naszej szkoły.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za zaproszenie i nawiązując w swoich wystąpieniach do postaci patrona myśliwych i leśników oraz do tradycji i zwyczajów polskiego łowiectwa.

Pan dyrektor jako gospodarz Powiatowego Hubertusa  przyjął  gratulacje, oraz  upominki  od zaproszonych gości.

Następnie  odbyła się część  artystyczny w wykonaniu młodzieży. Prowadzący uczniowie przedstawili uczestnikom historię, tradycje łowiectwa, biografię świętego Huberta. W wystąpieniach nie mogło zabraknąć fragmentów dzieła Adama Mickiewicza pt „Pan Tadeusz”, który przedstawiał oprócz przepięknych opisów przyrody wspaniałe polowania. Uczniowie w odpowiednich epokowych strojach szlacheckich recytowali wiersze, śpiewali pieśni, m.in. „Pojedziemy na łów, na łów , „Darz Bór” oraz grali sygnały m.in.„Apel na łowy”, „Posiłek”, „Darz Bór”.

Po części oficjalnej uroczystości zaproszono gości do zwiedzenia sali gimnastycznej, która tego dnia miała „charakter i klimat Hubertowski”. Zainteresowani mogli zaspokoić swoją ciekawość i wdrożyć się w tajniki sztuki myśliwskiej. Przygotowano wystawę broni myśliwskiej, informacje na temat tradycji łowieckich , psów myśliwskich oraz łowiectwa w literaturze i w sztuce. Zwiedzający  mieli możliwość podziwiać piękne prace plastyczne wykonane przez uczniów na temat zwierząt chronionych. Można było obejrzeć ekspozycje trofeów myśliwskich przygotowane przez Koła Łowieckie Nemrod i Szarak.

Na zakończenie uroczystości dla uczestników przygotowano pyszne myśliwskie potrawy,  na których nie mogło zabraknąć bigosu myśliwskiego.

 

Sport łowiecki to nie zabawa.

Choć myśliwym miło być.

Trzeba strzec należne mu prawa

I tradycje jego czcić.

Nich Ci knieja zawsze sprzyja,

Dziś myśliwski miałeś chrzest.

Niech ci Hubert błogosławi

On patronem Twoim jest.

Las jest wiernym Wam przyjacielem,

Echem naszych ciał i dusz.

A zwierzyna jest naszym celem,

Rychtuj broń i ruszaj w busz.

Niech Ci knieja zawsze sprzyja,

Nich pokotem szumi as.

Nich Cię Hubert nie pomija,

Obdzielając zwierzem nas.

Darz bór, Darz bór Tobie Kolego,

abyś bystre oko miał.

Darz bór, Darz bór Tobie Kolego,

abyś celny oddał strzał.

Niech Ci knieja zawsze sprzyja,

Niech zabuczy dumnie bór.

Gdy oznajmi sygnał rogu,

żeś Ty polowania król.

 

Niech myśliwska piosenka „Darz Bór” będzie podsumowaniem uroczystości Powiatowego Hubertusa 2016. Uczestnicy Hubertusa  z  niecierpliwością oczekują następnego święta myśliwych i leśników. Podkreślają, że emocje związane z przygotowaniem i przeżyciem tej uroczystości są niepowtarzalne i zachęcaj do zgłębiania tej tradycji.