Staże zagraniczne 2018

Staże Zagraniczne – GRECJA 2018

W związku z realizacją projektu pt. Staże zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037680 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w miesiącu lipcu 2018r dziesięciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie wyjechało do Grecji.
W praktykach wzięli udział uczniowie klas w zawodach: technik leśnik i technik informatyk. Uczestnicy uświadomili sobie, czego się uczą w szkole i poza nią, jak efektywnie zaplanować własną karierę zawodową oraz jakie kompetencje zawodowe posiadają już teraz, a jakie muszą nabyć w przyszłości. Na miejscu doskonalili swoje umiejętności zawodowe i językowe, posługując się podczas praktyk wyłącznie językiem angielskim. Przebywający w Grecji, wydatnie wzbogacili swoje umiejętności językowe, poznali środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w innym kraju.
Były to niezapomniane przeżycia, nowe doświadczenia, które zostaną na całe życie tak podsumował staż zagraniczny jeden z uczniów. Upowszechniając rezultaty projektu, chcemy mobilizować uczniów do nauki w szkole, dającej kwalifikacje zawodowe. Kilkutygodniowe praktyki zawodowe to także dobra okazja dla uczestników, by sami ocenili posiadane umiejętności.
Po odbyciu stażu każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie, certyfikat od zagranicznego partnera projektu o odbyciu stażu zawodowego oraz dokumenty Europass Mobilność oraz Europass Paszport Językowy.