RPWM.02.04.01-28-0043/17

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie –Osadzie w zakresie realizacji zadań branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego dla zawodów służących inteligentnej specjalizacji woj. w-m DREWNO i MEBLARSTWO poprzez uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzenia doradztwa zawodowego, organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz wyposażenie placówki w okresie od 04.2018 do 12.2019 roku. Wartość projektu: 420 000,00 zł, w tym wkład UE: 357 000,00 zł