RPWM.02.04.01-28-0012/16

Celem projektu jest wzrost kompetencji pracowniczych u 20 uczniów z kierunku technik informatyk i technik leśnik z ZSZ w Iłowo-Osadzie poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów i szkoleń oraz odbycia staży u pracodawców do sierpnia 2017 roku. Ideą realizacji projektu jest wzrost zatrudnienia uczestników poprzez nabycie i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców. W ramach projektu realizowane są zajęcia interpersonalne, jak również jak również kursy Pilarz-drwal, Obsługa pilarek spalinowych, kurs CISCO. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014-2020.