Terminarz rekrutacji do internatu

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

do Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2022/2023

L.p. Rodzaj czynności Terminy; w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Składanie wniosków przez rodziców kandydatów do internatu w ZSTiO Iłowie-Osadzie. od 16 maja 2022r. (poniedziałek)  do 21 czerwca 2022r. do godziny 15.00 (wtorek)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do internatu do  13 lipca 2022r. (środa)
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów i uczniów zakwalifikowanych na pobyt w internacie. 20 lipca 2022r.(środa)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów i uczniów przyjętych do internatu. 25 lipca 2022r. do godz. 14.00 (poniedziałek)