Oddział Przygotowania Wojskowego

OPW

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o zwiększeniu limitu zezwoleń na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego (OPW) od przyszłego roku szkolnego. Będzie ich łącznie 115.

Początkowo limit na otwarcie nowych oddziałów w roku szkolnym 2022/23 wynosił 40. Zwiększony jednak został o kolejne 75, co oznacza, że zezwolenia otrzymali wszyscy, którzy złożyli stosowne wnioski. Od września 2022 roku liczba oddziałów przygotowania wojskowego wyniesie 265. Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach.

OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie od września 2023 również będzie prowadził oddział OPW, wspierając realizację możliwej ścieżki kariery wojskowej.

Więcej informacji o inicjowanych projektach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji:
https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/projekty/