Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 25.10.2021r. mieszkańcy internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie byli na wycieczce w Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum zostało otwarte 31 lipca 2004r. w przeddzień 60 rocznicy wybuchu powstania. Placówka prowadzi działalność edukacyjną poświęconą dziejom powstania, pokazuje sens tamtych wydarzeń. Uczniowie mogli obejrzeć nowoczesne ekspozycje przedstawiające walkę i codzienność powstania na tle okupacji. Przewodnicy w sposób barwny i inspirujący opowiadali o złożonej sytuacji międzynarodowej, o terrorze oraz o losach powstańców. Było to spotkanie z żywą historią. Wycieczka odbyła się dzięki środkom przekazanym przez Fundację PZU.