Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

Dnia 04.11.2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie przeprowadzili warsztaty przyrodniczo-leśne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie.
Celem zajęć było upowszechnienie wiedzy o ekosystemie leśnym oraz propagowanie postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody. Zajęcia nie muszą obywać się na łonie przyrody, aby mieć możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu. Dzieci miały możliwość posłuchania gry na rogu myśliwskim oraz poznania sztuki wabienia jeleni.