Powiatowe warsztaty

Dnia 21.09.2018 roku w naszej szkole gościliśmy uczestników „Powiatowych Warsztatów Przyrodniczo- Historycznych” zorganizowanych przez Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy ze Starostwem w Działdowie.

W warsztatach wzięło udział dziesięć szkół z terenu powiatu działdowskiego: SP w Księżym Dworze, SP w Ruszkowie, SP w Petrykozach, SP w Burkacie, SP w Klęczkowie, SP w Gródkach, SP w Białutach, SP w  Narzymiu, Zespół Szkół w Rybnie, Zespół Szkół w Iłowie- Osadzie.

Po odegraniu sygnału „Na powitanie” przez Szkolny  Zespół Sygnalistów Myśliwskich, otwarcia  dokonali  organizatorzy warsztatów:  pani Urszula Cieślińska i pani  Magdalena Anczykowska. Następnie  głos zabrał wójt Gminy Iłowo –Osada pan Sebastian Cichocki oraz dyrektor Zespołu  Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie pan Jacek Markiewicz.

Uczniowie klasy IIc i IIIc Technikum Leśnego przygotowali dla uczestników zajęcia warsztatowe, których głównym celem  było upowszechnianie wiedzy o ekosystemie leśnym.

W ramach tychże zajęć, uczestnicy warsztatów mieli możliwość zwiedzenia Izby Przyrodniczo-Leśnej, poszerzenia wiedzy w zakresie podstawowych gatunków flory i fauny występujących w naszych lasach. Ekspozycje w tej pracowni  obejmują: przekroje i ciekawostki budowy drewna, zbiory i żerowiska owadów, ulistnione pędy owoce i nasiona drzew i krzewów występujących w naszych lasach, grzyby powodujące rozkład drewna, narzędzia stosowane w leśnictwie i wiele innych. W aneksie łowieckim podziwiali kolekcję trofeów łowieckich: oręża dzików, poroża jeleni i łosia, a także kilkadziesiąt parostków sarny. Prezentowano także okazy ptaków (m.in.: czapli, kulika, kormorana, bażanta) i ssaków (kuny leśnej, wiewiórki, jenota).

Przyszli leśnicy dla uczestników warsztatów przygotowali wiele niespodzianek i atrakcji. Mieli możliwość uczestnictwa w quizie przyrodniczym sprawdzającym znajomość odgłosów zwierząt leśnych, poznali tropy i ślady  zwierzyny leśnej. Rozpoznawali liście, nasiona, pędy drzew liściastych, a także szyszki i pędy drzew iglastych oraz  próbki drewna w korze, jak również  rozwiązywali zagadki, łamigłówki z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

Warsztaty wywarły na uczestników warsztatów bardzo pozytywne wrażenia. Dla prowadzących uczniów technikum leśnego prezentowanie i popularyzowanie tematów z zakresu ekologii, ochrony przyrody i  ochrony środowiska,  zwłaszcza ekosystemu leśnego, przyniosło wiele satysfakcji i zadowolenia.

Wiele słów uznania zostało skierowanych do naszych uczniów ze strony organizatorów i uczestników warsztatów.

– Serdecznie dziękujemy za wspaniałą atmosferę oraz ciekawe zajęcia przyrodnicze dla uczestników „Powiatowych Warsztatów Przyrodniczo- Historycznych”.