Hubertus 18.10.2019

Hubertus 18.10.2019

Hubertus 2019 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie

Dnia 18 października 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie odbył się Hubertus 2019. Współorganizatorami święta myśliwych i leśników byli: Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie- Osadzie ksiądz kanonik Jan Pezara, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły pan Jaromir Skrzypecki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark pan Dariusz Szczawiński.

Uroczystość została objęta honorowym patronatem przez: Starostwo Powiatu Działdowskiego, Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie, Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie oraz Wójta Gminy Iłowo-Osada.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Biskup Toruński doktor habilitowany Wiesław Śmigiel, ksiądz kanonik Jan Pazera proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie- Osadzie, Przewodniczący Komisji Etyki i Kultury Łowieckiej w Ciechanowie, a zarazem prezes koła łowieckiego „Łabędź” ks. kan. dr Piotr Siołkowski proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Czernikowie,Wicestarosta Działdowski pan Marian Brandt, Wójt Gminy Iłowo- Osada pan Sebastian Cichocki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego pan Piotr Olszewski , wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłowo-Osada pani Dorota Kacperowska i pan Jarosław Chybiński, członkowie Rady Gminy Iłowo- Osada pani Lidia Kuchcińska, pan Włodzimierz Brzeziński, pan Maciej Grabiński,

zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pan dr inż. Piotra Czyżyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły pan Jaromir Skrzypecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark pan Dariusz Szczawiński, inżynierowie nadzoru Nadleśnictwa Dwukoły pan Zbigniew Lemański oraz Pan Jacek Folborski, przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie i jednocześnie Redaktor