Dzień otwarty

Dnia 19 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. ks. E. Domańskiego w Iłowie- Osadzie odbył się Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W uroczystości wzięli udział: Wicestarosta Działdowski Pan Marian Brandt, Wójt Gminy Iłowo- Osada Pan Sebastian Cichocki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pan Piotr Olszewski. Zaszczycili także swoją obecnością lokalni przedsiębiorcy: przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Pani Beata Wawer, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły Pan Jaromir Skrzypecki, inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Dwukoły Pan Zbigniew Lemański, przedstawiciel firmy Dekorglass w Działdowie Pan Łukasz Szramka, właściciel Firmy ABP Computer Pan Piotr Adrowski. W Dniu Otwartym uczestniczyli doradcy zawodowi, opiekunowie i młodzież ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjalnych ze szkół: Szkoła Podstawowa w Iłowie- Osadzie, Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu, Szkoła Podstawowa w Białutach, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie, Szkoła Podstawowa w Burkacie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozłowie. Głównym celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie młodzieży oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020, a także bazy dydaktycznej szkoły. Zaproszeni goście mieli możliwość udziału w konferencji na temat: „Właściwy wybór drogą do sukcesu”. Uczestnicy odpowiadali na pytania: Czym się zająć, by mieć pewne zatrudnienie? Jakie oczekiwania ma współczesny, lokalny rynek pracy? Czy kierunki kształcenia, który oferuje Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie są zawodami uznawanymi za perspektywiczne? Wyposażenia pracowni informatycznych, mechanicznych, leśnych, elektrycznych są sukcesywnie modernizowane w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Są wystarczające aby profesjonalnie przygotować uczniów do podjęcia pracy zawodowej w różnych branżach – podkreślił dyrektor szkoły Jacek Markiewicz. Pracodawcy jednomyślnie potwierdzili, iż placówka, która od września 2019 roku będzie nosiła nowa nazwę Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, profesjonalnie kształci na najwyższych standardach europejskich. Działania szkoły wsparł wicestarosta Działdowski Pan Marian Brandt, Wójt Gminy Iłowo- Osada Pan Sebastian Cichocki oraz dyrektor lokalnego GOKiS-u Pan Piotr Olszewski. Po konferencji wszyscy uczestnicy spotkali się na placu szkoły na którym odbył się pokaz umiejętności pracy pilarką spalinową oraz pokaz pilotażu drona. Czynności wykonali uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik i informatyk, którzy nabyli odpowiednie kwalifikacje w ramach realizacji projektów prowadzonych przez szkołę. Następnie pod opieką przewodników przybyli goście zwiedzali szkołę. Na korytarzach i w salach lekcyjnych przygotowano wiele atrakcji. W pracowniach przedmiotowych prezentowana była baza dydaktyczna, przeprowadzane były quizy, konkursy, wyświetlane filmy, pokazy multimedialne. Dzień Otwarty w ZSZ w Iłowie można uznać za bardzo udany. Przybyła młodzież była pod dużym wrażeniem proponowanych przez szkołę kierunków kształcenia oraz wyposażenia jakim dysponuje szkoła. Spotkanie przebiegało pomiędzy uczestnikami a uczniami szkoły w przyjaznej atmosferze, nawiązały się pierwsze przyjaźnie. Do zobaczenia we wrześniu 2019 roku!