Dnia 16 stycznia 2020 roku odbyły się zajęcia Technikum Leśnego należących do Szkolnego Klubu Wabiarzy Jeleni

 

Dnia 16 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie odbyły się kolejne zajęcia uczniów technikum leśnego należących do Szkolnego Klubu Wabiarzy Jeleni. Pokaz sztuki wabienia jeleni prowadzony był przez Mistrza Polski  i Laureata Mistrzostw Europy Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ pana Tomasza Gurzyńskiego.                                                                      Uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat zachowania byków jeleni  w czasie rykowiska. Ćwiczyli najczęściej słyszane głosy, np. młody byk szukający łani, stary byk szukający łani, byk stadny – tzw. dzierżyciel chmary, wyzywanie do walki dwóch byków w podobnym wieku.  Każdy uczestnik miał możliwość indywidualnego zaprezentowania poszczególnych głosów jeleni oraz uzyskania wskazówek i instrukcji korygujących ewentualne błędy. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż nabyli podstawowe umiejętności niezbędne do dalszej, samodzielnej nauki sztuki wabienia jeleni.