Wiedza w praktyce – świat owadów

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie klasy II Technikum Leśnego na zajęciach praktycznych rozpoznawali owady, znalezione podczas Patrolu Ekologicznego. Głównym celem ćwiczeń z entomologii było zapoznanie uczniów ze światem owadów i ich rolą w życiu człowieka.
Pod kierunkiem pracownika Nadleśnictwa Dwukoły –Pani Mileny Plony i nauczyciela przedmiotów zawodowych – Pani Barbary Zawadzkiej młodzi leśnicy wykonali z nich eksponaty, które zostaną wykorzystane jako środki dydaktyczne na zajęciach z ochrony lasu. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie analizowali budowę owada i najważniejsze grupy taksonomiczne. Zajęcia z zakresu entomologii leśnej wzbogaciły wiedzę uczniów oraz rozbudziły ciekawość do świata owadów, który jest integralną częścią środowiska naszych lasów.