Zajęcia rekreacyjno – sportowe

Podopieczni Internatu mają możliwość rozwijania swoich pasji sportowych oraz rozwoju psychofizycznego poprzez udział w zorganizowanych zajęciach sportowych na szkolnej hali. Piłka nożna jest grą zespołową, w związku z czym pozwala nam na utożsamianie się z grupą sympatyków tej samej dyscypliny. Gra ta uczy odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za kolegę z drużyny. W niej po raz pierwszy uczymy się wygrywać i z godnością przyjmować porażkę. Piłka nożna uczy dyscypliny, szacunku do przeciwnika, a przede wszystkim pokazuje nam, ile pracy trzeba włożyć w końcowy sukces. Piłka nożna to idealny sport do budowania więzi społecznych. Koledzy z zespołu są dla nas jak rodzina. Za nią walczymy i nie odpuszczamy do ostatniej minuty meczu, nawet gdy brakuje już sił.