Zajęcia przyrodniczo- leśne z dziećmi z Przedszkola Nr 3 w Działdowie- 05.12.2019

 

Dnia 5 grudnia 2019 roku uczniowie Technikum Leśnego Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie:     Laura Grześkiewicz, Klaudia Maciątek, Patryk Rząs, Sebastian Kaczorowski oraz Igor Prelewicz przeprowadzili  zajęcia przyrodniczo- leśne  z dziećmi z Przedszkola Nr 3 w Działdowie.

Lekcja umożliwiła dzieciom poznanie pracy leśniczego oraz   pogłębiła wiedzę na temat zwierząt żyjących w środowisku leśnym. Uświadomiła niebezpieczeństwa, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka oraz   kształtowała podstawowe zasad ochrony przyrody.

Uczniowie Technikum Leśnego opowiadali o zwierzętach zamieszkujących las, o ich zwyczajach i potrzebach.  Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami).

Zajęcia wzbogaciły  przygotowane pomoce dydaktyczne: filmik, prezentacje multimedialne, nagrania odgłosów zwierząt, naturalne okazy poroży. Dużą radość sprawiła przedszkolakom gra na sygnałówce oraz pokaz sztuki wabienia jeleni.

Zajęcia bardzo podobały się przedszkolakom, czego dowodem jest podziękowanie na którym widnieje wpis:

Mało kto poprawnie zliczy, czym zajmuje się LEŚNICZY. A wśród jego obowiązków wiele pozostaje w związku właśnie z lasem, które chroni i przed złym turystą broni. Strzeże też las przed szkodami, które wyrządzamy sami. Co dzień lasek swój przemierza, by nakarmić w borze zwierza. Za to wszystko dziękujemy i przyjaciółmi zwierząt być chcemy.                                                                            

Dzieci z grupy Krasnale z Przedszkola Nr 3 w Działdowie.