Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.

Dnia 23.02.2023 roku uczniowie Technikum Leśnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Nr 3 w Działdowie. Celem zajęć było propagowanie wśród dzieci postaw proekologicznych, dostrzeganie potrzeby segregacji odpadów oraz kształtowanie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie przekazali wiedzę z zakresu pracy leśnika oraz uwrażliwiali na piękno otaczającej przyrody przedstawiając florę i faunę występującą w ekosystemach leśnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczy zaangażowanie przedszkolaków.