Warsztaty profilaktyczne – „Nie daj się uzależnieniom”.

"Nie daj się uzależnieniom" Dziękujemy serdecznie Wójtowi Gminy Iłowo – Osada Panu Sebastianowi Cichockiemu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wspieranie naszych działań i sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców ,,Nie daj się uzależnieniom" prowadzonych przez trenera z Centrum Profilaktyki Uzależnień EKSPERT w Krakowie. Skuteczne podejmowanie decyzji to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu każdego człowieka. Największy problem w tym zakresie mają oczywiście osoby młode, co jest wynikiem braku doświadczenia życiowego. Celem warsztatów było uświadomienie uczniom jak szeroko idące konsekwencje mogą mieć nieprzemyślane wybory i pochopnie podejmowane decyzje. Warsztaty opierały się w dużym stopniu na dyskusji, która mała na celu ożywić w młodzieży chęć wyrażania własnych potrzeb, stawiania granic, które są tak potrzebne, gdy pojawiają się niebezpieczne używki.