Warsztaty OPW

16 listopada pod okiem specjalisty St. Chor. Sztab. Dariusza Zawadzkiego z jednostki wojskowej GROM - JW 2305 odbyły się warsztaty dla młodzieży z oddziałów przygotowania wojskowego. Przedstawione zostały struktury, zadania oraz podstawowe wiadomości z zakresu postaw zachowania wojskowego.