Uroczyste pożegnanie maturzystów – mieszkańców szkolnego internatu.

Dnia 13 kwietnia 2023 roku w internacie odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów. Powodzenia w dorosłym życiu życzyli Pan Dyrektor Jacek Markiewicz oraz wychowawcy. Uroczystość przebiegała w radosnej atmosferze☺️. Młodsi wychowankowie internatu dedykowali Absolwentom życzenia, wiersze ✍i piosenki. Prezentacja zdjęć z lat 2019-2023 pozwoliła wspomnieć wszystkim mieszkańcom internatu wspólne spędzone chwile w murach naszej szkoły. Jesteśmy przekonani, że wszyscy będą mile wspominać i godnie reprezentować szkolny internat.