Tydzień Karier

Spotkanie z pracownikami UP w Działdowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Karier. Rynek pracy widziany oczami młodych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.