Test sprawności fizycznej – OPW

Test sprawności fizycznej dla wszystkich kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się
13 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00
w budynku hali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.ks.Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie