Ślubowanie kadetów oddziału OPW – rolka

W dniu dzisiejszym Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie ppłk Dariusz Szorc uczestniczył w uroczystym ślubowaniu Kadetów OPW w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie 🇵🇱