Rok romantyzmu polskiego.

Dnia 24.10.2022r. rozpoczął się cykl spotkań pn. „Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość”. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. Raz w miesiącu, 24 -ego uczniowie naszej szkoły będą spotykać się w bibliotece, na długiej przerwie i kultywować dorobek Mickiewiczowski. Rozpoczęliśmy od przedstawienia sylwetki Adama Mickiewicza. Następnie wybraliśmy Sonety Krymskie gdzie autor ukazał „pejzaż duszy” samotnego poety. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie.