OPW – zajęcia praktyczne w Morągu.

Pierwszy wyjazd Oddziału Przygotowania Wojskowego do Patronackiej Jednostki Wojskowej w Morągu. Podstawy wychowania wojskowego, wspólne ćwiczenia musztry indywidualnej i zespołowej pod okiem specjalistów. Dziękujemy