Olimpiada „Wiedza o ubezpieczeniach społecznych 2022/2023”.

Otrzymaliśmy informacje od Komitetu olimpiady „Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych edycja 2022/2023”, iż zakwalifikowaliśmy się do II wojewódzkiego etapu olimpiady. Gratulujemy uczniom.