Odpowiedzialność prawna nieletnich

6 czerwca uczniowie klas I spotkali się z funkcjonariuszkami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie: asp.szt. Panią Katarzyną Rogozińską oraz mł.asp. Panią Justyną Nowicką, które przybyły do szkoły na zaproszenie pedagoga szkolnego, aby zapoznać uczniów z odpowiedzialnością, jaką ponoszą za popełnione czyny w świetle prawa, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz zapobieganie zachowaniom niezgodnym z prawem. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające w tym dopalacze i e-papierosy oraz stosowania agresji wobec innych. Podczas spotkania uczniowie zostali poinformowani, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować, kiedy będą namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Istotną częścią spotkania była cyberprzemoc. Zostały przedstawione skutki jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Strażniczki prawa, zwróciły słuchaczom uwagę, na zachowanie dużej rozwagi w zamieszczaniu wszelkich informacji i fotografii na portalach internetowych. Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącym pytania. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.