Narodowe czytanie – ZSTiO w Iłowie-Osadzie

Zgodnie z apelem i przesłaniem słów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy: Szanowni Państwo! Co roku podczas akcji Narodowego Czytania wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu(…), po raz kolejny w ZSTiO, w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2023/24 odbyło się Narodowe Czytanie, czyli głośna lektura rekomendowanego przez Pana Prezydenta dzieła literackiego. Młodzież naszej szkoły mogła zatem usłyszeć wybrane fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, czemu towarzyszyła prezentacja sylwetki autorki powieści oraz pokaz wybranych kadrów z ekranizacji tegoż utworu.
Przypomnienie postaci Elizy Orzeszkowej