Międzynarodowy Konkurs Matematyczy KANGUR

Dnia 17 marca 2022 roku odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Konkurs integruje młodzież całego świata. W tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania. Laureaci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych wycieczkach i międzynarodowych obozach naukowo – rekreacyjnych.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.